Lesperron Shottle Splenda EX-91-12*
Lesperron Shottle Splenda EX-91-12*   Holstein Canada
2-00 11 427 kg 4,2% 3,2% (300-336-296)
Mère Maryclerc Morty Splendide VG-86 2Yr 17* Maryclerc Morty Splendide VG-86 2Yr 17*
3e mère Maryclerc Morty Splendide VG-86 2Yr 17* Glen Drummond Splendor VG-86 39*
Fille Filiale Oman Spaghetti EX-90-3E-10* Filiale Oman Spaghetti EX-90-3E-10*
Fils Filiale Oman Spiderman (Taureau) Filiale Oman Spiderman (Taureau)
Fille Filiale Oman Spirale EX-90-2E-4* Filiale Oman Spirale EX-90-2E-4*
Fille Filiale Mogul Smary EX-91-2E Filiale Mogul Smary EX-91-2E