Filiale Meridian Yiyi EX-93-4E
Filiale Meridian Yiyi EX-93-4E   Holstein Canada
4-3 16 738 kg 3.6% 3,2% (352-337-345)