Filiale Silver Baloune VG-85
Filiale Silver Baloune VG-85   Holstein Canada
03-01 13 863 kg 3,7% 3,3% (299-294-310)
Mère Filiale Banana EX-2E-2* Filiale Banana EX-2E-2*
Fille Filiale Astronomical Bal VG Filiale Astronomical Bal VG